Privacyverklaring weMaron

 

Ons privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens weMaron verwerkt als u onze website bezoekt, een of meerdere van onze applicaties gebruikt, of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in onze applicaties of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook een verwijzing naar bepalingen die voor u als gebruiker van onze applicaties gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. weMaron is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. In sommige gevallen is weMaron niet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van haar applicaties. Dit is onder andere het geval wanneer wij onze functionaliteit leveren aan een derde partij die zelf verantwoordelijk is voor de privacy. In die gevallen wordt in de betreffende applicatie verwezen naar de toepasselijke privacyverklaring van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Onze applicaties die diensten leveren, zijn soms gedownload via een App Store van derden (meestal Apple App Store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacystatements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als u onze applicaties gebruikt, gaat u niet alleen met onze privacyverklaring akkoord, maar ook met die van Google. Deze vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Wemaron maakt in sommige applicaties gebruik van de betaaldiensten van Mollie Payments. Voor informatie over de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar https://www.mollie.com/nl/privacy

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registreren

Om sommige applicaties  en diensten te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. In de meeste gevallen geeft u expliciet toestemming hiervoor. In sommige gevallen is er een contractuele noodzaak. Uw gegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor: het gebruik maken van onze systemen, de wettelijke vereisten rondom de grondslag waarvoor ze verzameld worden en of de archiefwet. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na het inloggen kunnen herkennen en zodat u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen. Bij de privacyverklaring behorende bij de gebruikte applicatie gaan we hier dieper op in. Ten minste de volgende applicaties kennen een verder gespecificeerde privacy verklaring die u kunt vinden op de betreffende website of wanneer u de applicatie installeert of u aanmeldt voor de applicatie:

 • Bob de Bot
 • Hallo Buurtvervoer
 • Hallo Bot
 • Hallo Vriend
 • FlappApp
 • Groene Bon
 • Lokale Bon
 • Toegangsbon
 • Ikkebel
Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken: tenzij de bepalingen van de gekozen applicatie anders bepalen, tenzij dit wettelijk verplicht is, tenzij dit noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen ondersteunen, vragen wij op onze website om de volgende persoonsgegevens:

 • uw telefoonnummer
 • uw naam
 • uw e-mail
 • Extra informatie naar gelang noodzakelijk
 • Bij onze applicaties staat opgesomd welke informatie van u we nog meer verwerken.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Verstrekken van informatie

Door contact met ons op te nemen zijn wij in staat om u relevante informatie te verstrekken rondom uw vraag. Wij slaan uw persoonsgegevens op, samen met de correspondentie hierover. Wij kunnen u ongevraagd informatie informatie versturen waarvan wij denken dat deze relevant voor u is. Daarvoor passen we profilering op basis van algemene persoonskenmerken toe. Dat kan bijvoorbeeld uw postcode, uw gemeente of een ander kenmerk zijn. Wij slaan daarvoor kenmerken op in ons CRM systeem om informatie zorgvuldig te kunnen filteren.  

Onderzoek

weMaron gebruikt de gegevens die u verstuurt aan ons voor onderzoek. Dit zal altijd geanonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe onze dienstverlening effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers (u dus).

Verbetering Producten

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van onze applicaties te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van onze applicaties kunnen verbeteren, de applicaties kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen. De bij de gebruikte applicatie horende privacy verklaring geeft hier meer informatie over.

Eventuele optionele informatie die u ons verstrekt, stelt ons in staat om beter vast te stellen hoe demografische groepen gebruik wensen te maken van de app. U bent dus niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar u helpt wel mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de applicatie en informatieverstrekking aan zowel u als andere gebruikers.

Cookies

Wij vermijden het gebruik van cookies. Mocht op een website of applicatie het gebruik van een cookie noodzakelijk zijn, dan tonen we een cookie consent melding die duidelijk maakt waar de cookie(s) voor gebruikt worden. 

Delen via andere kanalen zoals social media

U kunt binnen onze applicaties soms zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. weMaron is hier niet verantwoordelijk voor.

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij ten minste de volgende maatregelen:

– toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
– wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
– wij maken gebruik van Google Services voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. De privacyvoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing. De laatste privacybepalingen van Google voor Google partners vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de applicaties en het websiteverkeer.

Het ontvangen van persoonlijke berichten

Wij kunnen onder andere per SMS, per e-mail of via notificaties in de applicatie contact met u opnemen. Zo kunnen wij u een SMS ter verificatie van uw telefoonnummer sturen en berichten over onderwerpen waar u interesse in toont. Wij sturen ook berichten over belangrijke zaken zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de applicatie zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken en kunnen wij periodiek een voor u relevant overzicht van gegevens uit de applicatie mailen. Wanneer wo

Inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om op ieder moment inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken. Hoe dit geregeld is, staat in de voorwaarden van de betreffende applicatie vermeld. U heeft het recht om uw gegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Op verzoek sturen wij u uw gegevens toe voor eigen gebruik, of om door te geven aan een andere organisatie. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacyverklaring

weMaron behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In onze applicaties zal steeds de meeste recente versie van de voor de applicatie geldende privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring en de privacy verklaring van de gebruikte applicatie  van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2024.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door wemaron B.V. verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

weMaron B.V. inzake Privacy
Zonnebloemveld 3
6641 TA Beuningen
T: 085 – 20 19 501
M: info@wemaron.nl
Website: www.wemaron.nl